START
DIVOŽENKA Z HOCHSCHWABU

VEDLE DOBROMYSLNÝCH A NÁPOMOCNÝCH HORSKÝCH VÍL, ŽILY V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH V OKOLÍ HOCHSCHWABU TAKÉ DIVOŽENKY. BYLY TO NÁDHERNÉ BYTOSTI, KTERÉ RÁDY NAVŠTĚVOVALY FARMÁŘSKÉ ČELEDÍNY A PASTÝŘE V JEJICH ALPSKÝCH CHATRČÍCH.

JEDNOHO DNE DOŠLA DIVOŽENKA K PASTÝŘI DO JEHO CHATRČE. V JEDNÉ RUCE DRŽELA MALÉ DÍTĚ, V TÉ DRUHÉ OBROVSKÝ PYTEL ZLAŤÁKŮ. NEVRLE NA MUŽE PROMLUVILA: „TY JSI OTCEM TOHOTO DÍTĚTE. TEĎ SI RYCHLE VYBER: CHCEŠ TOTO DÍTĚ NEBO MÉ PENÍZE?“ PASTÝŘ CHVÍLI ZAPŘEMÝŠLEL A NAKONEC POŽÁDAL O SVÉ DÍTĚ. NA TO PRAVILA DIVOŽENKA: „JSI DOBRÝ MUŽ A VYBRAL SI DOBŘE. KDYBY TI BYLY MILEJŠÍ PENÍZE, ROZTRHALA BYCH TĚ NA TISÍCE KOUSKŮ.“

S TĚMITO SLOVY DIVOŽENKA NAVŽDY ZMIZELA . A PROTOŽE DO HOR PŘICHÁZELO STÁLE VÍCE LIDÍ A TROPILI TAM VŠEMOŽNÉ NEŠVARY, OPUSTILY SPOLU S NÍ POHOŘÍ HOCHSCHWABU TAKÉ VŠECHNY OSTATNÍ HORSKÉ VÍLY.

Quelle: Brauner, Franz (Hg.): Was die Heimat erzählt
Bd.3. Bruck und Umgebung, Mürztal und Hochschwabumgebung   Graz: Leykam 1950

      
START
 
 
 
   AUSRÜSTUNG KOMPLETT ?
   BERGSCHUHE, WANDERSTÖCKE, REGENGEWAND
   TRINKFLASCHEN, UMGEBUNGSKARTEN ...